Πως θα βοηθήσω το παιδί μου να ξεκινήσει να ζητά!
October 18, 2018
Ανάπτυξη λόγου μέσα σε καθημερινές δραστηριότητες και παράλληλη ομιλία
October 24, 2018

Πως ένας Λογοπαθολόγος μπορεί να βοηθήσει το παιδί μου αν δεν μιλά καθαρά;

Οι Λογοπαθολόγοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

Ενά παιδί με δυσκολίες άρθρωσης έχει δυσκολία στο να παράγει σωστά ένα ή περισσότερους ήχους (π.χ θάλασσα – θάλαθα). Επιπλέον, υπάρχουν παιδιά που ενώ μπορούν να παράξουν σωστά τους ήχους μεμονομένα, δυσκολέυονται όταν πρέπει να τους συνδιάσουν μέσα σε λέξεις (π.χ καπετάνιος – κατεπάνιος). Οι δυσκολίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά ή ευκρίνεια της ομιλίας με σημαντικές επιπτώσεις:

  • Στο συναισθηματικό τομέα (παιδία που αντιλαμβάνονται την δυσκολία τους και στεναχωριούνται ή που μπορεί να τα κοροϊδέψουν ή που αναπτύξουν νευρά και άσχημες συμπεριφορές αφού δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά).
  • Στον κοινωνικό τομέα (παιδία που αποφεύγουν να μιλήσουν μήπως κάνουν λάθος).
  • Στον μαθησιακό τομέα (οπώς προφέρουν τις λέξεις πολύ πιθανών να τις γράψουν).

Μετά από μια πλήρη Λογοπαθολογική αξιολόγηση ο ειδικός θα καταλήξει στους λόγους για τους οποίους το παιδί δυσκολέυεται να παράγει σωστά τους ήχους. Μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:

  •  Θέματα με την δομή του στόματος (λανθασμένη σύγκλιση γνάθου, κοντός χαλινός).
  • Δυσκολίες στην κινητικότητα των αρθρώτων ή στον συντονισμό των κινήσεων π.χ της γλώσσας.
  • Δυσκολίες στην ακουστική διάκριση των ήχων. Αν το παιδί, το ποίο μπορεί να έχει φυσιολογική ακοή, δεν διακρίνει ορισμένους ηχητικά όμοιους ήχους θα έχει δυσκολία και στην παραγωγή τους.
  • Γεννικότερη γλωσσική καθυστέρηση που επηρεάζει και τον τομέα της άρθρωσης.

Ανάλογα με αιτία των δυσκολιών θα είναι και η Λογοπαθολογική παρέμβαση. Ο Λογοπαθολόγος, πιθανών, να εμπλέξει το παιδί σε διάφορες στοματοπροσωπικές ασκήσεις με σκοπό να βοηθήσει το παιδί να παράγει τον ήχο. Επείτα αφού αυτό γίνει ο εφικτό, θα μεσολάβήσει μια διαδικασία μέσα από την οποία το παιδί θα μάθει να αρθρώνει τον ήχο σε λέξεις στην αρχική, μεσαία και τελική θέση οπώς επίσης και σε προτάσεις. Το παιδί θα έχει ολοκληρώσει την παρέμβαση όταν καταφέρει να κατακτήσει το τελευταίο στάδιο της θεραπείας, την γεννίκευση – εκεί δηλαδή όπου θα μπορεί να το χρησιμοποιεί στην αυθόρμητη καθημερινή ομιλία.

Οι πίο πάνω διαδικάσιες θα πραγματοποιηθούν, όταν πρόκειται για παιδιά, ΠΑΝΤΑ μέσα από παιχνίδι, κίνητρο και πολύ θετική ενθάρρυνση.

Πιο κάτω παρατήθενται οι ενδεικτικές ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων:

2,5- 3 ετών: μ,π,τ,κ

3-3,5 ετών: ν,β,γ,χ

3,5-4 ετών: φ,σ,ζ,λ

4-4,5 ετών: θ,δ,ψ,ξ

4,5-5 ετών

5-5,5 ετών

5,5-6 ετών:ρ

Αν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες άρθρωσης – φωνολογίας, μην διστάσετε να πάρετε την γνώμη του Λογοπαθολόγου.

Μαρία Λαζάρου,

Λογοπαθολόγος