ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

μέσα από συγχρονά σταθμισμένα εργαλεία


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ


Μια επιτυχημένη παρέμβαση στηρίζεται σε μια εμπεριστατομένη αξιολόγηση – διάγνωση. Στο κέντρο μας, χορηγείται ένα ευρύ φάσμα διεθνών δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων

* για την αξιόπιστη εκτίμηση συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, φοβίες).
* για τον έγκυρο και αξιόπιστο εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλείψεων.
* για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία).
* για την εμπεριστατομένη αξιόλογηση γλωσσικών δεξιοτήτων – δυσκολιών.
* για τον πρώιμο εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών (π.χ. αυτισμός).
RAVEN΄S IQ TESΤ Παρέχει σύντομα
μη λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις
της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών
ηλικίας 4 έως 12 ετών.
WISC-III: Τεστ αξιολόγησης νοητικών ικανοτήτων.
Reynell Developmental Language Scales:
Τεστ αξιολόγησης γλωσσικών
ικανοτήτων για παιδιά
Δοκιμασία Γλωσσικής
Αντίληψης και Έκφρασης.
Τεστ Ανίχνευσης της
Αναγνωστικής Ικανότητας.
Bayley Scales of Infant and Toddler Development για την αναπτυξιακή
αξιολόγηση βρεφών και νηπίων 1-42 μηνών.
Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
Aξιολογεί τις λεξιλογικές ικανότητες
παιδιών ηλικίας 4-8 ετών.
Α ΤΕΣΤ Σχολικής Ετοιμότητας. Απαντά στο ερώτημα: «Είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το σχολείο;»
Αθηνά Τεστ: Τεστ αξιολόγησης δυσκολιών μάθησης.
Νευρολογική εκτίμηση Πρόωρων και Τελειομήνων Νεογνών
Διεθνής Ταξινόμηση Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγειας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης μέσα από τις πιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη στις πιο σύγχρονες, αξιόπιστες και αποτελεσμάτικες μεθόδους παρέμβασης. Έχοντας την εξιδείκευση σε διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούμε να διαλέξουμε αυτή που πραγματικά το παιδί σας χρειάζεται.