ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογοθεραπεία | Ειδική Εκπαίδευση | Μουσικοθεραπεία | Ομαδικά Προγράμματα |
Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτική Υποστήριξη


ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Αξιολογούμε και οργανώνουμε θεραπευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη δυσκολιών λόγου – φωνής – ομιλίας και γενικότερα της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Οι υπηρεσίες του λογοπαθολόγου απευθύνονται σε παιδιά με:

• Δυσκολίες Αρθρωσης
• Αργή Εξέλιξη Λόγου
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Βαρηκοΐα
• Φάσμα Αυτισμού
• Τραυλισμό
• Διαταραχές Φωνής
• Ψυχοκινητική Καθυστέρηση – Σύνδρομα
• Ελλειματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα
• Νευρολογικές Διαταραχές

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Στο κέντρο μας οργανώνουμε

Εξατομικευμένο Ειδικό Παιδαγωγικό προγράμμα που καλύπτει το φάσμα των γνώσεων που χρειάζεται να κατέχει το παιδί πριν την ένταξη του στο σχολείο. Σκοπός είναι το παιδί να έχει επαρκής δεξιότητες έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σχολικού πλαισίου.

Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα με στόχο να βελτιωθεί η μαθησιακή επίδοση των παιδιών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Παιδιά με γενικές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) αξιολογούνται, αναλύονται οι δυσκολίες τους και αντιμετωπίζονται στον μέγιστό βαθμό.

Μελέτη μαθημάτων και Ενισχυτική Διδασκαλία Σχολικής Ύλης. Προσαρμόζουμε την διδασκαλία της σχολικής ύλης ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και το αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε μαθητή. Η διαφοροποίηση γίνεται ως προς την διδαχτική μέθοδο και το υλικό που χρησιμοποιείται.

Τα πιο πάνω προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά με:
• Χαμηλή Σχολική Επίδοση
• Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
• Δυσλεξία
• Ελλειμματική Προσοχή με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
• Συμπεριφορικές Δυσκολίες
• Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
• Ψυχοσυναισθηματική Ανωριμότητα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και εφήβων αφορά στη διεργασία μέσα στην οποία η επικοινωνία αποτελεί βασικό θεραπευτικό μέσο. Το παιδί/έφηβος, ενθαρρύνεται να εκφράσει τα προβλήματά του και ό,τι θέματα το απασχολούν μέσα από το λόγο, το παιχνίδι ή άλλες δραστηριότητες π.χ. ζωγραφική, κατασκευές, πλαστελίνη, παραμύθι, κουκλοθέατρο κτλ. Στόχος είναι να μπορέσει να εξωτερικεύσει μέσα από το παιχνίδι ή τα άλλα μέσα έκφρασης τα συναισθήματα του και να βρει λύση στις δυσκολίες που το απασχολούν. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί να εμπιστευτεί για να εκφράσει αυτά που το απασχολούν. Συνήθως, η Συμβουλευτική Γονέων είναι απαραίτητη και βοηθητική, συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού, με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν από την πλευρά τους τη θεραπεία του παιδιού.

Τα πιο πάνω προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά με:
• Προβλήματα Συμπεριφοράς: ζήλια, εκρήξεις θυμού, εξάρτηση κτλ.
• Κατάθλιψη, Απομόνωση
• Φοβίες
• Σχολικός Εκφοβισμός - bullying
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση και υπερβολική εσωστρέφεια
• Δυσκολίες ύπνου διατροφής
• Γενικευμένο άγχος
• Χρήση ουσιών
• Διαχείριση γεγονότων ζωής (απώλεια, ασθένεια, διαζύγιο γονέων κ.ά.)
• Δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους
• Ενούρηση και εγκόπριση
• Προβλήματα μάθησης - Σχολική αποτυχία

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η μουσικοθεραπεία είναι μία ειδικότητα με καθαρά θεραπευτικό χαρακτήρα. Δεν επιδιώκει ούτε την ψυχαγωγία αλλά ούτε και τη μουσική εκπαίδευση. Ο θεραπευτής δεν διδάσκει μουσική, ούτε παροτρύνει το θεραπευόμενο να παίξει με συγκεκριμένο τρόπο. Η μουσική στη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας, προσφέροντας στα άτομα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες λεκτικής επικοινωνίας έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης. Παράλληλα όμως απευθύνεται και σε άτομα που ενώ μπορεί να έχουν μία άρτια ικανότητα επικοινωνίας μέσα από το λόγο, παρόλα αυτά μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολία έκφρασης μέσα από αυτόν και κατά συνέπεια η συγκεκριμένη θεραπεία να μπορεί να τους προσφέρει εναλλακτικές διεξόδους έκφρασης.

Στοχεύει:
• Στην επικοινωνία
• Στη δημιουργική έκφραση
• Στην ανάπτυξη του λόγου
• Στη συναισθηματική στήριξη
• Στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας
• Στην προώθηση της κοινωνικότητας
• Στην καλλιέργεια ενός θεραπευτικού πλαισίου μέσα στο οποίο το άτομο θα μπορέσει να βιώσει και να εκφράσει ποικίλα συναισθήματα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη συναίσθηση και κατανόηση των συναισθημάτων του.
• Στην καλλιέργεια της προσοχής, της ικανότητας συγκέντρωσης και μνήμης

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Οι ανάγκες των παιδιών πολλές φορές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα στα πλαισία μικροομαδικών προγραμμάτων. Οι ομάδες συγκροτούνται με γνώμονα την επίτευξη συγκεκριμένων θεραπευτικών στόχων για κάθε παιδί. Σχεδιάζονται, οργανώνονται και εφαρμόζονται με βάση αναλυτικό πρωτόκολο ομαδικής παρέμβασης και αξιοποιούν την πολλαπλασιαστική δυνατότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Συμμετέχουν θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων ανάλογα με τους στόχους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.
Ομαδικό Μουσικοθεραπείας – Λογοθεραπείας
Ένα ομαδικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδία προσχολικής ηλικίας τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγου – ομιλίας. Μέσα από την ταυτόχρονη χρήση των αρχών που διέπουν την επιστήμη της Λογοθεραπείας και της Μουσικοθεραπειας σχεδιάστηκε το πρόγραμμα αυτό με σκοπό την ανάπτυξη
• επικοινωνιακών δεξιοτήτων
• κοινωνικών δεξιοτήτων
• γλωσσικής έκφρασης
• δεσμού γονιών – παιδιών
Οι συναντήσεις έχουν συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα. Γίνεται ταύτοχρονη εμπλοκή των γονίων.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Μαρία Λαζάρου Λογοπαθολόγος / Πρόδρομος Στυλιανού Μουσικοθεραπευτής.
ΜΑΚΑΤΟΝ Singing for Babies
Μώρα που λένε τι θέλουν πριν καν ξεκινήσουν να μιλούν. Μωρά που καταλαβαίνουν καλύτερα τι λένε οι γονείς τους Έξυπνα, Κοινωνικά, Επικοινωνιακά, Χαρούμενα μωρά.

Η παράλληλη χρήση νοημάτων – ομιλίας έχει αποδειχτεί μέσα από πολλά ερευνητικά δεδομένα ότι προωθεί τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών. Ανοίγει το δρόμο στα παιδία να εκφράσουν επιθυμίες και ανάγκες με μεγαλύτερη ευκολία. Για αυτό και στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται προγράμματα signing for babies εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία.
Τo πρόγραμμα MAKATON Signing for Babies είναι ειδικά σχεδιασμένο για γονείς που θα ήθελαν να προωθήσουν την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στα παιδία τους μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες που εμπλέκουν νοήματα.
Είναι μια σειρά 6 συναντήσεων που έχει σκοπό την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Γονείς και παιδιά έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να διασκεδάσουν σε μια σειρά οργανωμένων παιχνιδιών, τραγουδιών και δραστηριοτήτων. Οι γονείς θα μπορέσουν να μάθουν πέραν των 100 νοημάτων και συμβόλων καθώς και το πώς θα τα μεταφέρουν στα παιδιά τους. Θα προμηθευτούν επίσης το σχετικό υλικό.
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 5 γονείς μαζί με τα παιδιά τους σε συμβατή ηλικία.
Ηλικία Παιδιών: Από 9 μηνών μέχρι 3 ετών.

Υπεύθυνη Προγράμματος: Μαρία Λαζάρου (Λογοπαθολόγος)Certified Makaton Regional Tutor U.K
Ομαδικό Πρόγραμμα προετοιμασίας για την 1η δημοτικού
Για όγδοη συνεχή χρονιά ξεκινά στο ΕΥΛΟΓΟΝ το ομαδικό πρόγραμμα μαθησιακής ετοιμότητας παιδιών ηλικίας από 5 ετών που φοιτούν στην προ δημοτική.

Το πρόγραμμα έχει στόχο˸
-την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι υπεύθυνες για την μαθησιακή επιτυχία των παιδιών (φωνολογική ενημερότητα, οπτική ακουστική μνήμη, συγκέντρωση).
-την εκμάθηση πρώτης γραφής και ανάγνωσης μέσα από οπτικοποιημένη μέθοδο που κάνει την εκμάθηση εύκολη ακόμη και σε παιδιά με τάση εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών.
- Εκπαίδευση γονέων σε θέματα που αφορούν την προετοιμασία των παιδιών και το αποτελεσματικό διάβασμα στο σπίτι.

Σκοπός είναι το κάθε παιδί να φτάσει σε ένα επίπεδο που να του επιτρέπει να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στην 1η δημοτικού με αυτοπεποίθηση. Δεν προτρέπετε ωστόσο η υπερβολική προετοιμασία που θα κάνει το παιδί να χάσει το ενδιαφέρον του στην τάξη.
Το πρόγραμμα έχει συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα για 1 ώρα. Κατά την διάρκεια αυτή γίνεται ταυτόχρονη εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών.