Υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Ειδικής Εκπαίδευσης, Μουσικοθεραπείας,
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Αξιολογούμε και οργανώνουμε θεραπευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη δυσκολιών λόγου – φωνής – ομιλίας και της ανθρώπινης επικοινωνίας.


Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξατομικευμένο Ειδικό Παιδαγωγικό προγράμμα που καλύπτει το φάσμα των γνώσεων που χρειάζεται να κατέχει το παιδί πριν την ένταξη του στο σχολείο.


Περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και εφήβων αφορά στη διεργασία μέσα στην οποία η επικοινωνία αποτελεί βασικό θεραπευτικό μέσο.


Περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι ανάγκες των παιδιών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα στα πλαίσια μικροομαδικών προγραμμάτων, με βάση το πρωτόκολλο ομαδικής παρέμβασης.


Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οργανώνουμε σεμινάρια και διαλέξεις με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά στην ανάπτυξη τους. Στόχος είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι να μπορούν έγκαιρα να εντοπίσουν τυχών δυσκολίες και να εξοικιωθούν με τους τρόπους αντιμετώπισης, έτσι ώστε να γίνει εφιχτός ένας ολιστικός συνεργατικός τρόπος αντιμετώπισης.

Περισσότερα
image_2

Ενημέρωση

Πρόληψη

Άμεση αντιμετώπιση

Επιμόρφωση