Είναι το παιδί μου έτοιμο να ΠΕΤΥΧΕΙ στην 1η Δημοτικού;
October 5, 2017

Ένας εύκολος τρόπος για να βελτιωθεί η ορθογραφία του παιδιού!

  • Γράψτε μια λέξη που δυσκολεύει το παιδί, να θυμάται την ορθογραφία της.
  • Ζωγραφίστε το δύσκολο γράμμα με τρόπο που να σχετίζεται με την έννοια της λέξης.

Έτσι το παιδί θα την μάθει πιο γρήγορα, με ένα διασκεδαστικό τρόπο!!