Πως θα βοηθήσω το παιδί μου να ξεκινήσει να ζητά!
October 18, 2018
Ανάπτυξη λόγου μέσα σε καθημερινές δραστηριότητες και παράλληλη ομιλία
October 24, 2018

Πως ένας Λογοπαθολόγος μπορεί να βοηθήσει το παιδί μου αν δεν μιλά καθαρά;

Οι Λογοπαθολόγοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

Ένα παιδί με δυσκολίες άρθρωσης έχει δυσκολία στο να παράγει σωστά ένα ή περισσότερους ήχους (π.χ. θάλασσα – θάλαθα). Επιπλέον, υπάρχουν παιδιά που ενώ μπορούν να παράξουν σωστά τους ήχους μεμονωμένα, δυσκολεύονται όταν πρέπει να τους συνδυάσουν μέσα σε λέξεις (π.χ. καπετάνιος – κατεπάνιος). Οι δυσκολίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά ή ευκρίνεια της ομιλίας με σημαντικές επιπτώσεις:

  • Στο συναισθηματικό τομέα (παιδία που αντιλαμβάνονται τη δυσκολία τους και στεναχωριούνται ή που μπορεί να τα κοροϊδέψουν ή που αναπτύξουν νευρά και άσχημες συμπεριφορές αφού δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά).
  • Στον κοινωνικό τομέα (παιδία που αποφεύγουν να μιλήσουν μήπως κάνουν λάθος).
  • Στο μαθησιακό τομέα (όπως προφέρουν τις λέξεις πολύ πιθανών να τις γράψουν).

Μετά από μια πλήρη Λογοπαθολογική αξιολόγηση ο ειδικός θα καταλήξει στους λόγους για τους οποίους το παιδί δυσκολεύεται να παράγει σωστά τους ήχους. Μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:

  •  Θέματα με τη δομή του στόματος (λανθασμένη σύγκλιση γνάθου, κοντός χαλινός).
  • Δυσκολίες στην κινητικότητα των αρθρωτών ή στο συντονισμό των κινήσεων π.χ. της γλώσσας.
  • Δυσκολίες στην ακουστική διάκριση των ήχων. Αν το παιδί, το οποίο μπορεί να έχει φυσιολογική ακοή, δεν διακρίνει ορισμένους ηχητικά όμοιους ήχους θα έχει δυσκολία και στην παραγωγή τους.
  • Γενικότερη γλωσσική καθυστέρηση που επηρεάζει και τον τομέα της άρθρωσης.

Ανάλογα με την αιτία των δυσκολιών θα είναι και η Λογοπαθολογική παρέμβαση. Ο Λογοπαθολόγος, πιθανών, να εμπλέξει το παιδί σε διάφορες στοματοπροσωπικές ασκήσεις με σκοπό να βοηθήσει το παιδί να παράγει τον ήχο. Έπειτα αφού αυτό γίνει ο εφικτό, θα μεσολαβήσει μια διαδικασία μέσα από την οποία το παιδί θα μάθει να αρθρώνει τον ήχο σε λέξεις στην αρχική, μεσαία και τελική θέση όπως επίσης και σε προτάσεις. Το παιδί θα έχει ολοκληρώσει την παρέμβαση όταν καταφέρει να κατακτήσει το τελευταίο στάδιο της θεραπείας, τη γενίκευση – εκεί δηλαδή όπου θα μπορεί να το χρησιμοποιεί στην αυθόρμητη καθημερινή ομιλία.

Οι πιο πάνω διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν, όταν πρόκειται για παιδιά, ΠΑΝΤΑ μέσα από παιχνίδι, κίνητρο και πολύ θετική ενθάρρυνση.

Πιο κάτω παρατίθενται οι ενδεικτικές ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων:

2,5- 3 ετών: μ,π,τ,κ

3-3,5 ετών: ν,β,γ,χ

3,5-4 ετών: φ,σ,ζ,λ

4-4,5 ετών: θ,δ,ψ,ξ

4,5-5 ετών

5-5,5 ετών

5,5-6 ετών:ρ

Αν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες άρθρωσης – φωνολογίας, μην διστάσετε να πάρετε την γνώμη του Λογοπαθολόγου.

 

Μαρία Λαζάρου

Λογοπαθολόγος Bsc, M.A

Υπεύθυνη Διεπιστημονικής Ομάδας ΕΥΛΟΓΟΝ